ESTETİK AMELİYATLARI SONRASI İZ KALIR MI?

 

Estetik ameliyatında vücuda yapılan işlemde her kesi de mutlaka iz kalır. Estetik cerrahların hedefi ise bu izleri en aza indirmektir. Estetik ameliyatlarda en az izi plastik cerrahlar yapmaktadır. Ancak estetik ameliyatında izleri kaybetmek mümkün değil ama kamufle edilmektedir.

Yeni gelişen cerrahi yöntemler ve kullanılan malzemelerle hedef izleri an aza indirgemektir. Estetik ameliyatları sonrasında vücudumuzun bazı bölgelerinde daha fazla izlere rastlamak mümkündür. Omuz ve göğüs bölgesinde iz kalırken göz kapakları ve yüz çevresinde hemen hemen iz kalmamaktadır.