ESTETİK AMELİYATLARI SONRASI İZ KALIR MI?

 

Estetik ameliyatında vücuda yapılan işlemde her kesi de mutlaka iz kalır. Estetik cerrahların hedefi ise bu izleri en aza indirmektir. Estetik ameliyatlarda en az izi plastik cerrahlar yapmaktadır. Ancak estetik ameliyatında izleri kaybetmek mümkün değil ama kamufle edilmektedir.

Yeni gelişen cerrahi yöntemler ve kullanılan malzemelerle hedef izleri an aza indirgemektir. Estetik ameliyatları sonrasında vücudumuzun bazı bölgelerinde daha fazla izlere rastlamak mümkündür. Omuz ve göğüs bölgesinde iz kalırken göz kapakları ve yüz çevresinde hemen hemen iz kalmamaktadır.

ESTETİK AMELİYATLARI AĞRILIMIDIR?

                     

 

            Genelde estetik operasyonlarda yapılacak anestezi türene göre hasta da işlem süresince herhangi bir ağrı olmamaktadır. Estetik ameliyatı kişiden kişiye ve yapılan işleme göre ağrı duygusu değişim göstermektedir.

Yeni gelişen cerrahi yöntemleri ile hedef hastaya ameliyat sonrası verilen ilaçlarla ağrıyı en aza indirmektir. Estetik ameliyatlarının bir çoğunda hafif ağrı görülebilmekte ancak ağrı 2 gün içerisinde geçmektedir. Yalnızca burun ameliyatı ve kepçe kulak ameliyatlarının ağrıları biraz daha fazladır. Bu ağrılarda ağrı kesicilerle giderilebilmektedir.

ESTETİK AMELİYATLARIN PSİKOLOJİK ETKİLERİ

       

 

            Estetik ameliyatları insanlar üzerinde mutluluk yaratmaktadır. Erkeklerin burun kadınların ise başta burun olmak üzere göğüs küçültme karın germe ameliyatları yaptırmaktadırlar. Estetik operasyonları için gelen bir çok kadın daha çok sanatçıların burunu, dudakları, elmacık kemiklerini örnek almaktadırlar. Ve onların gibi olmak istemektedirler.

 Örnek aldıkları kişilere göre estetik yaptıranların mutlulukları daha çok artmaktadır. Estetik ameliyatı olmak için hastanelere başvuranların sayısı git gide artmaktadır. Fiziksel eksikliği sebebiyle toplum içerisinde sıkıntı yaşayan insanların kendilerine ameliyat olduktan sonra özgüvenleri daha çok artmaktadır. Böylelikle ilişkilerinde daha az sorun yaşamaktadırlar. Estetik operasyon geçiren bireylerin psikolojik ve sosyal sıkıntıları da iyileşmektedir.

ORTA YÜZ KALDIRMA (Subperiostal Midface Lifting)

Yaşı fazla ileri gitmemiş olan bayanlarda tercih edilen bir yöntemdir. Amaç orta kısımdaki sarkın görünen bölgenin gergin durmasını sağlamaktır. Söz konusu olan deri çıkarımı fazla olmadığı için kulan arkasında herhangi bir iz bırakması söz konusu değildir. Yanak bölgesi ve elmacık kemikleri için yapılacak olan germe işlemi ağız içerisinden yapılır ve yumuşak dokular kemik yapı üzerinden yukarıya doğru ilerletilir. Şakaklardan açılan ufak kesikler ile de bu kaydırılmış dokular yukarı doğru çekilir ve tutturulur. İstenirse şakak germe işlemi de gerçekleştirilir. Bu işlem sayesinden orta yüz tamamen gerilmekte ve sarkmış olan yüz üçgen hale getirilmektedir.

LİPOSUİCTİON-LİPOSAKŞIN

Liposakşın aslında bir yağ aldırma ve zayıflama yönteminin tam kendisidir. Özellikle bayanların büyük ligi gösterdiği yağ aldırma estetik ameliyatlarında vücudunuzdan fazla olan yağların alınarak sizin bölgesel olarak zayıflatılmanızdır.

 

Başlarda çokça tercih edilmeyen yağ aldırma ameliyatları yan etkileri ve tedavi süreçleri iyileştirildikleri için tekrardan gündeme gelmeye ve hem kadın hem de erkekler tarafından tercih edilmeye başlanmıştır.

Bu estetik ameliyatta yapılan işlem yağ hücrelerinin oldukları bölgeden alınmasıdır. Alınan bu yağ hücreleri ile kişiler bölgesel fazlalıklarından birden bire kurtulabilmektedirler.  Bu işlem yüz, boyun, karın, basen, kol ve bacaklar ile çene altı ve göğüslere uygulanabilmektedir. Ameliyat vakumla yağ çekme şeklinde yapılmakta ve hasta ister lokal isterse genel anesteziye tabi tutulmaktadır. Operasyon 1 saatten 2,5 saate kadar sürebilmekte ve hasta hemen taburcu edilmektedir. Sarkma olmaması için hastaya korse giydirilmektedir. Hasta 6 hafta boyunca korse giymeyi dürdürmelidir. Ameliyattan 3 gün sonra gibi kısa bir sürede hasta günlük yaşamına devam edebilir

BURUN ETİ BÜYÜMESİ (KONKA HİPERTROFİSİ)

Burnumuzda 3 adet sağda 3 adet solda olmak üzere toplam 6 adet burun eti bulunmaktadır. Geniz eti ve polipleri burun etiyle karıştırılmamalıdır. Burun etleri solunan havayı ısıtır, nemlendirir ve temizler. Solunum yolu için vazgeçilmez dokulardır. Burun eti üzerindeki ar tabakası sayesinde solunan hava temizlenir.

            Burun etleri aynı boyda değildir, gün içinde geçici olarak da olsa bazen küçülür ve büyürler. Soğuk havalarda burnumuzun tıkalı olmasının nedeni de budur. Çünkü soğuk havalarda burnumuzun eti büyür bu da tıkanmaya neden olur. Alerjik nezle ve sinüzit gibi hastalıklardan dolayı sürekli damla kullanmak, kötü hava ortamlarında bulunmak gibi nedenlerden dolayı burun eti kalıcı olarak aşırı büyür ve nefes alıp vermemizi zorlaştırır. Eğer burun eti büyümesi hafif ve orta derecede ise ilk başta ilaç tedavisi uygulanır. Eğer ilaçla küçülmüyorsa ya da burun eti büyükse ameliyatsız bir çözüm uygulanır.

            Son zamanlarda en çok uygulanan tedavi ise radyo frekans yöntemidir. Bu yöntemin pek çok avantajı vardır.

-Lokal anestezi ile yapılır.

-Burun içinde kesi yapılmadığı için kanama olmaz.

-İşlem ofis ortamında da yapılabilmekte ve maksimum 10 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanmaktadır.

            Bu yöntemde burun etleri tamamen alınmamakta sadece küçültme yapılmaktadır. Çünkü burun etlerinin yukarıda bahsettiğimiz gibi vücudumuza çok sayıda yararı vardır.

DEVİASYON AMELİYATLARI

Kanuni Sultan Süleyman’ın 1500′ lü yıllarda söylediği şu beyit rahat nefes almanın ve sağlığın ne derece önemli olduğunu çok güzel özetliyor; ”Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi..” Yüzyıllardır bu manidar söz dilimizde yer etmiş ve biz hekimler de ”bir nefes sıhhat” in bilincinde hastalarımıza şifa vermeye elimizden geldiğince gayret göstermekteyiz.

Nefes almanın öneminin farkında ve binlerce burun ameliyatı yapmış bir kulak burun boğaz ve yüz estetik cerrahisi uzmanı olarak, geçmişten günümüze kazandığım birikim ve tecrübelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum…

Burun orta kısmı; önde kıkırdak, arkada kemik bölümden oluşan bir yapıdır. Deviasyon ise; burun orta kısmındaki kemik ya da kıkırdak bölümün sağa veya sola kaymasıdır. Halk arasında ”burnumda kemik yada kıkırdak varmış” denilen olay aslında budur.

Deviasyon son derece sık görülen bir durumdur. Ancak çoğu kez burun fonksiyonlarını bozacak şiddette olmadığından, hastalar tarafından farkedilmeyebilirler. Genellikle rutin Kulak Burun Boğaz muayenesi sırasında ortaya konulup hastalara söylenir.

Burundaki kenik yada kıkırdak eğikliğinin (deviasyonun) ortaya çıkmasının en sık sebebi; önceden burna alınınan travmalardır. Tek sebep bu olmasa da ve hastaların bir kısmı bu travmayı hatıralamasalarda, bebeklik yada küçük çocukluk döneminde alınan ve akla gelmeyen bu darbeler deviasyonun en sık sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun dışında çocukluk döneminde var olan ve tedavi edilmeyen geniz eti varlığı, burunda polip gelişimi vs… gibi bir çok sebep de deviasyona yol açabilir.

Deviasyon hastaları sıklıkla bize burun tıkanıklığı, burundan rahat nefes alamama şikayetiyle başvurular. Genellikle travma sonucu oluşan deviasyonlarda, burun tıkanıklığı ile birlikte burunda şekil bozukluğu da ortaya çıkar.

Burun tıkanıklığı ve şekil bozukluğu dışında, deviasyonu olan hastalar şiddetli baş ağrısı, horlama, koku alma bozukluğu, tekrarlayan burun kanamaları, burunda kabuklanma, sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçirme ve bunun sonucunda sık sinüzit atakları ortaya çıkması gibi şikayetlerle bize başvururlar.

Bize baş ağrısı ile başvuran hastalarda Göz, Nöroloji, Fizik Tedavi muayeneleri sonrası bu bölümlerde başağrısıyla ilgili bir sebep bulunamamışsa, yaptığımız ayrıntılı Kulak Burun Boğaz muayenesi sonrası, baş ağrısının genellikle deviasyona ya da deviasyonun eşlik ettiği sinüzite bağlı olduğunu görüyoruz. Unutulmamalıdır ki; bazen sadece deviasyonun varlığı bile sinüzit olmasa dahi baş ağrısı yapabilir.

Horlama şikayetiyle başvuran hastalarda bazen tek başına deviasyon, horlamanın sebebi olabilmektedir. Bu durumda deviasyonun düzeltilmesi horlamanın ortadan kalkmasını sağlayabilir.

Deviasyonun eşlik ettiği kalp ve akciğer hastalığı olanlarda deviasyonun ortadan kaldırılması daha da önem kazanmaktadır. Horlamayla birlikte ya da horlama olmaksızın, deviasyonun eşlik ettiği kalp hastalığı veya akciğer hastalığı olanlarda, deviasyon ameliyatı sonrası rahat nefes almanın sağlanması, hastalarının yaşam kalitesini belirgin ölçüde arttirmaktadır.

Koku alma bozukluğu ile başvuran kişilerde yaptığımız ayrıntılı muayene sonrası bunun sebebinin bazen deviasyon olduğunu saptıyoruz. Koku alma bozukluğunun deviasyona bağlı olduğu durumlarda, yaptığımız deviasyon operasyonunun, hastanın şikayetlerinde düzelme sağladığını görüyoruz.

Tekrarlayan burun kanaması şikayetiyle bize başvuran hastalarımızda, bunun sebebinin bazen deviasyona bağlı olduğunu görebilmekteyiz. Deviasyon ameliyatı sonrası burun kanamalarının büyük ölçüde ortadan kalktığını saptıyoruz.

RİNOPLASTY

Rinoplasty burun estetiği; kemik ve kıkırdakların yapısını değiştirerek burna yeni bir şekil vermeye denir. Burnun daha estetik görünmesi için bazen de kemikleri ve kıkırdakları kesmek veya tam tersi eksik yerlerini tamamlayarak ve şekillerini değiştirmek de gerekmektedir. Rinoplasty estetik burun ameliyatı estetik cerrahinin en zor bilinmezleri olan ameliyatlar arsındadır. Burun ameliyatı cerrahi ameliyatlarının en zorudur. Çünkü burun kapalı bir kutu gibidir.

 

Burun ameliyatında bilinmezlikler olduğu için burnun yapısını oluşturan kıkırdaklar ve kemik yapıları birbirinden bağımsız olduğundan dolayı iyileşme süresinde kişiye göre farklılık yaratabilir. Bu nedenle ameliyat sonrasında ikinci bir düzeltme ameliyatı yapılan rinoplasty estetik ameliyatıdır. Bu tarz ameliyatlar iyi yapıldığında çok iyi sonuçlar vermektedir. Rinoplasty ameliyatı teknik olarak açık ve kapalı olarak iki şekilde yapılmaktadır. Kapalı teknikte bütün kesimler burun içerisindedir. Cerrahlar içeriden ameliyatı tamamlarlar. Açık teknikte ise burun ucundan 3 mm veya 4 mm kesim yapılmaktadır. İki teknik arsındaki fark; cerrahın ameliyata hakimiyeti ile ilgilidir. İki teknik arasındaki farklılık bu ameliyatı yapan cerrahlar arsında da hep tartışma konusu olmuştur. Ama bu konu hakkında bir karara varılmamıştır. Açık yapılan teknikte revizyon ihtimali daha düşüktür. Açık teknikte en büyük soru işareti burun ucunda iz kalması bu izde iyi bir ameliyatla nerdeyse belirsiz olmaktadır. Birçok hastada bu izi rinoplasty ameliyatından sonra unutmaktadır. Her cerrahında kendine göre bir yöntemi vardır. Bu yöntemle de en iyi sonucu almak mümkündür.

SİNÜZİT TEDAVİSİ

Sinüslerin iltihabı anlamına gelen Sinüzit Türkiyede her yıl yaklaşık 15 milyon insanı etkileyen yaygın bir sağlık problemidir. Romatizma ve yüksek tansiyondan daha fazla görülmekle birlikte, Şeker hastalığından ve kalp yetmezliğinden daha fazla hayat kalitesini bozmaktadır. O kadar ki; yaşam kalitesini fiziksel ve fonksiyonel açıdan bozmakla kalmaz, psikolojik olarak ta hastaları etkileyen ciddi bir hastalık olarak karşımıza çıkar.
SİNÜZİT HAKKINDA GERÇEKLER;

-Her yıl erkeklerin % 16 sını,bayanların %21 ini etkiler.

-Sinüzite bağlı ciddi iş gücü kaybı olmaktadır; Amerikada yapılan bir araştırmada sinüzitin yıllık 73 milyon $ dan fazla iş gücü kaybı ortaya çıkardığı tespit edilmiştir.

-Kronik sinüziti olan hastalar, bu hastalığı olmayanlara göre en az iki kere daha fazla doktora gitmektedir ve en az beş kez daha fazla ilaç tedavisi almaktadır.

BURUN TIKANIKLIĞI

Burun insan sağlığı için en önemli organlardan biridir. Sağlıklı bir solunum fonksiyonu ve sağlıklı bir vücut için burundan soluk alıp vermek esastır. Burun sadece havanın girip çıktığı bir organ değildir. Burnun nefes alıp verme fonksiyonu yanında, havanın nemlendirilmesi, ısıtılması, koku alma fonksiyonları ve orta kulağın havalandırılması da vardır. Burun tıkanıklığı uzun süreli olduğunda başka sağlık sorunları mutlaka bunu izleyecektir. Kısaca burun tıkanıklığı hastanın hayat kalitesini bozmakla kalmaz zamanında müdahale edilmediği taktirde sağlığını da bozar.

Burun tıkanıklığı olan hasta şikâyetleri nelerdir

+Devamlı ağız solunumu yapmak zorunda kalır; Sık tekrarlayan boğaz enfeksiyonları olur ve müzminleşmiş farenjit gelişir.
+Horlama ve uyku bozuklukları gelişir
+Akciğer ve Kalp problemlerini ağırlaştırır
+Sabahları ağız kuruluğu gelişir
+Cinsel fonksiyon bozuklukları olur
+Psikolojik sorunlar gelişmesine yatkınlık olur
+Ses kalitesi bozulur ve burundan konuşma gelişir
+Çocuklarda geceleri altını ıslatma problemleri olur

Görüldüğü gibi burun tıkanıklıkları insanın hayat kalitesini ciddi oranda bozmaktadır.

BURUN TIKANIKLIĞI NEDENLERİ !

+Burun kemiğinde kayma (Deviasyon) olması

Burnumuzun ortasında burnu sağ ve sol olmak üzere ikiye ayıran kıkırdak bölmeye septum denir. Bir çadırın direği gibi burnun direğidir. Bu kıkırdak yapıdaki eğiklikler burun deliklerindeki hava deliklerini daraltarak nefes almayı engelleyebilir.

+Alt burun etlerinin (konka) büyümesi

Alt burun etleri her insanda var olan, soluduğumuz havayı ısıtan, nemlendiren ve temizleyen burun içi dokulardır. Bu dokular bazen çeşitli sebeplerle aşırı büyüyebilir ve burun kanallarını daraltabilir.

+Burun çatısında daralma(valv daralması)

Doğuştan olan bir sorundur. Burun dıştan mandalla sıkılmış gibi görünür.

+Geniz eti büyümesi

Çocukluk çağı burun tıkanıklıklarının en önemli sebebidir. Çocuğun büyümesini, gelişmesini olumsuz yönde etkileyebilir. Bazen işitme problemlerine de yol açabilir.

+Yaygın burun içi polipleri

Bünyenin yaptığı rahatsızlıktır. Üzüm tanesi gibi şeffaf ve içi su ile dolu et parçacıklarıdır.Bu sebepler tek tek veya birliktelik göstererek burun tıkanıklığına sebep olur.

BURUN TIKANIKLIKLARINDA YAPILAN TEDAVİLER !

+Burun kemiği düzeltilmesi ( Deviasyon Ameliyatı ) :

Bu yaklaşık yarım saatlik bir ameliyattır. Zor bir ameliyat değildir. Hastanede gecelemeyi gerektirmez. Ertesi gün rutin günlük hayata dönülebilir.

+Alt burun etlerinin küçültülmesi :

Burun etleri vücut için faydalı olduğundan ötürü bu etler tamamen alınmamalı sadece işlevselliği yitirilmeyecek boyuta getirilmelidir. Son zamanlarda bu işlemi gelişen teknoloji yardımı ile daha kolay bir şekilde yapıyoruz. Burun etlerinin içerisine ses dalgaları vererek küçültme işlemini gerçekleştiriyoruz. (Radyo frekansı). Bu işlem muayenehane şartlarında bile ağrısız, tamponsuz ve kansız yapıyoruz.
+Burun çatısının açılması (valv cerrahisi) : Estetik burun cerrahisi ile mümkün olur.
+Geniz eti alınması : Genel anestezi ile hastane şartlarında yapılan kısa bir ameliyattır.
+Burun içi poliplerinin tedavisi : Poliplerin tedavisinde hem ilaçlar hem de endoskopik ameliyatlar yapmaktayız.

İPLE BURUN ESTETİĞİ

 

İple burun estetiğinin amacı hastaların daha çabuk iyileştirilmesidir. Lokal anestezi adı altında 15-20 dakikada süren morarma şişmenin olmadığı ve tampona ya da alçıya gerek kalmadan yapılan bir cerrahi işlemdir. Bu işlem sonrasında hasta 1 saat sonra evine gidebilmekte üstelik ertesi günde işine dönebilmektedir. Son yıllarda estetik cerrahisinde en büyük gelişmeler ameliyatların daha kısa ve daha kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar oldu. İple burun estetiği ameliyatında amaç hastaların çabuk iyileşmesi ve işlerine en kısa zamanda dönmeleri ameliyat risklerini ve ücretlerinin de azaltılmasıdır. Amaç küçük yumuşak dokunuşlarla etkili sonuçlar almayı hedefleniyor. Bu tekniğin önemli bir avantajı da şişliklerin çok az miktarda olmasıdır. İple burun estetiği ameliyatında morarma ise beklenmemektedir. Diğer burun ameliyatlarında kullanılan tampon yada burun alçıları iple burun estetiği ameliyatında kullanılmamaktadır. Ayrıca bu ameliyatta ağrı ve acı yok denecek kadar azdır. ameliyatta iz kalma oranı ise sıfırdır. İple burun estetiği ameliyatı çapı küçük olduğundan dolayı risklerde yok denecek kadar azdır.

BURUN ESTETİĞİ FİYATLARI

 

 

                                                                                                                   Burun estetiği ameliyat fiyatları hastane ve doktorların aldığı ücrete göre değişmektedir. Bu konuda sürekli gittiğiniz doktorunuzdan bilgi almanız gerekir. Ortalama burun estetiği ameliyat fiyatları 2.000 – 10.000 TL arasındadır. Tabi ki bu fiyatlar hastane ve doktor seçimine göre de değişiklik göstermektedir. Bu fiyatlar Avrupa ve Amerika,ya göre  daha uygundur. Ayrıca Avrupa,dan daha kaliteli düzeydedir.

 

Hangi estetik ameliyatı ne kadara yapılmaktadır. İşte listesi…

 

Burun estetiği: 2500 – 8500 TL

Alın germe: 3000 – 5000 TL

Endoskopik yüz germe: 3500 – 15000 TL

Dudak büyütme: 500 – 1500 TL

Çene estetiği: 1500 -3500 TL

Saç ekme: 1500 – 3500 TL

Göz estetiği: 1500 – 5500 TL

 Kepçe kulak düzeltme:1500 – 3500 TL

Yağ enjeksiyonuyla yüz dolgunlaştırma: 1800 – 5500 TL

Boyun germe: 3500 -8000 TL

Lazerle leke silme: 1000 – 3000 TL

Popo kaldırma: 3000 -7000 TL

Liposuction: 2000 – 10000 TL

Meme büyütme dikleştirme: 3500 -8000 TL

Karın germe: 3000 -10000 TL

Minimum toplam fiyat: 33.300 TL  (yaklaşık 22 bin dolar)

 

BURUN REVİZYONU ( SEKONDER RHİNOPLASTY )

  Önceki burun estetiği ameliyatından memnun kalmamış kişilerde uygulanır. Bazı durumlarda burun şekli düzgün ancak kişinin nefes alma sıkıntısı düzeltme ameliyatına gereksinim yaratır. Diğer taraftan bazı kişilerde hiç nefes sıkıntısı olmazken kişi şekil bozukluğu nedeni ile tekrar ameliyata başvurur. Bir veya bir kaç kere başarısız burun ameliyatı geçirmiş olabilirsiniz. Bugünkü burnunuz hem şekil olarak hem de fonksiyon olarak kötü olabilir ama hiç bir zaman unutmayınız ki; bu değişebilir ve sorunlarınızın tamamından kurtulabilirsiniz…

                        İlk ameliyattan ne kadar sonra düzeltme ameliyatına gitmek gerekir sorusunun cevabı ise; en erken 6 ay…Bekleyebilirseniz 10-12 ay daha ideal olur. Burun ancak o zaman tam oturur. Tam oturmadan erken düzeltme ameliyatına kalkışmak, var olan sorununuzu daha da büyütebilir.

Burun estetiğinde başarının değişmez kuralı; hekimin hastanın burnunu iyi analiz etmesi ve sorunların adını koymasıdır. Düzeltme ameliyatlarında bu daha da önemlidir. Defalarca ama defalarca burundaki sorunlar üzerine düşünülmelidir. Bir sorunun adını tam koymak çözümün yarısıdır her zaman…Düzeltme ameliyatları sonrası bakım ilk ameliyat sonrası ile birebir aynıdır, farklı bir şey yapılmaz ve bu işlemler ağrısızdır.

NEFES DARLIĞI ( SEPTORHİNOPLASTY )

 Burundan nefes almayı zorlaştıran iki temel sebeb vardır. Bunlardan birincisi burun orta bölmesi olan septum dediğimiz eğriligidir. İkincisi ise burun eti olarak bilinene konkanın büyümesidir.Nefes darlığının burundan kaynaklandığı anlaşılırsa doktor tarafından ameliyat önerilmektedir. Nefes darlığı ameliyatı genel anestezi altında yapılmaktadır. Ameliyat yaklaşık olarak 2- 2.5 saat sürmektedir. Ameliyat sonrası ilk gün soğuk uygulamsı ve ağrı kesici ilaçlar hastayı  rahatlatacaktır. Hasta ameliyat sonrası bir gün hastanede kalmalıdır. Ameliyattan 2 -3 sonra şişlik ve morluk görünmektedir. Nefes darlığının bir diğer adı da septorhinoplasti dir. Nefes darlığı için yapılacak ameliyatlarda hekim nefes alma durumunu ve burun içi yapılarını değerlendirmek için endoskopik muayneler yapılmaktadır. Burun şeklinin oturması yaklaşık olarak 3ila 6 aydır. Ameliyattan sonra yaklaşık iyileşme dönemi 1 yıl kadar almaktadır. Hasta yapılan bu işlem sayesindenefes darlığından kurtulmuş ve sağlına kavuşmuş olur.

BURUN ESTETİĞİ HAKKINDA BİLMEMİZ GEREKENLER

 

 

Öncelikle burun ucu estetiği ameliyatı olmaya karar veren bir hastanın  normal bir burun estetiği ameliyatı hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Burnumuz yüzümüzdeki her türlü ifadeyi etkileyen karakteristik özel bir organımızdır. Burnumuzun genişliği, derinliği ve yüksekliğinin çok önemli fonksiyonları vardır. Şekli ise kişiden kişiye farklılık göstermektedir.  Estetik burun ameliyatında öncelikle hastaya göre tasarlanmış ve her hastanın yüz şekline uygun doğal ve sağlıklı bir sonuç elde edilmesi için uğraşılması gerekmektedir. Estetik burun ameliyatı olmak için ilk öncelikle bir plastik cerraha başvurmaları gerekir. Ameliyattan önce hasta beklentilerini ve problemlerini en iyi şekilde izah etmelidir. Bunları göz önünde bulundurarak cerrah da başarılı bir  ameliyat çıkarır.Böylece hasta da istediği gibi bir burna kavuşacaktır. Estetik burun ameliyatına hazırlanan bir hasta daha önce kaza veya travma geçirip geçirmediğini herhangi bir ameliyat olup olmadığını belirtmek zorundadır. Bu problemlerin olup olmadığı burun ameliyatı için çok önemlidir. Hastanın solunumla ilgili bir problemi varsa estetik ameliyatı olmaya engel bir durum teşkil etmez. Solunum problemini de aynı ameliyatta düzeltmek mümkündür. Kısacası estetik burun ameliyatı burnunuza yeni bir şekil verebilir ama hayatınızın akışına asla yön veremez.

BURUN UCU ESTETİĞİ

Burnun yüzümüzde en dikkat çeken kısmı burun ucudur. Bu nedenle de bu bölge estetik açıdan çok önemlidir. Burun kanatlarını yapan iki adet (n) harfi şeklindeki kıkırdağın en üst birleşme noktasından oluşmaktadır. Burnun çok değişik tipleri ve ırklar arasında da karakteristik özellikler taşıyan burun tipleri bulunmaktadır. Burnun yüksekliği ve genişlik açısı çok önemlidir. Burun ucu burundaki en kalın cilt yapısına sahiptir. Burun kökündeki cilt en ince iken burun ucuna doğru kalınlaşır ve cilt içinde ise sebase bezelerinin sayısı ve yoğunluğu artmaktadır. Sadece bu bölgede cerrahi düzeltme yapmakta mümkündür. Ama hastanın ameliyat sonrası iyi bir yaşam sürmesi için ameliyat öncesi iyi bir planlama yapılması gerekmektedir. Her hasta burun ucu estetiği ameliyatı için uygun bir aday olmaya bilir. Bu nedenle de hasta doktoruyla çok detaylı bir konuşma yapması gerekmektedir. Burun ucu estetiği ameliyatı lokal anestezi altında yapılan bir işlemdir. Yaklaşık olarak burun ucu ameliyatı bir saat sürmektedir. Ameliyat sonrası gerekirse tampon yerleştirilebilir veya alçıya da alınabilinir. Tabi ki bu işlemi tamponsuz veya alçısızda yapmak mümkündür. Kararı ise ameliyatınızı gerçekleştirecek plastik cerraha bırakılmalıdır. Eğer tampon yerleştirilmişse 2 gün içerisinde çekilir. Alçıya alınmış ise 5 gün içerisinde çıkarılır veya değiştirilir veya yeniden alçı yapılabilir. 10. günde alçı tamamen çıkartılır ve masaja başlanır. İstenilen sonuca ulaşılması ve şişliklerin tamamen geçmesi 3 ayı bulmaktadır. Bu süre içerisinde cilt kalınlığı önemli bir rol oynamaktadır. Burun cildi kalan olan hasatlarda iyileşme süresi 3 ay ile 1 yıl arasında değişmektedir. Bu ameliyatta standart burun estetiği ameliyatına göre çok az şişlik ve morarma görülebilir. Burun ucu estetiği ameliyatından sonra normal hayata dönüş oldukça kısadır ve bu ameliyatta genellikle ağrı görünmez.

 BURUN ESTETİĞİ SONRASI BAKIM

 

Burun estetiği sonrası bakım çok önemlidir. Bu nedenle de burun estetiği ameliyatı sonrası bakım konusunda doktorunuzun önerilerini doğru şekilde uygulamanız gerekir. Burun estetiği sonrasında göz kapaklarında şişlik ve morarmalar olacak özellikle de ameliyatın ertesi günü daha fazla görülecektir. Ayrıca burun içinde sızıntı ve kanama da olacaktır. Bunlar ameliyat sonrası çok normaldir. Genellikle burun estetiği ameliyatında 1 gece hastanede kalınması gerekir. Bu süreçte ve evinize döndüğünüzde yatarken burun seviyeniz kalp hizasından yukarı olacak şekilde olmalıdır. Bu nedenle yüksek yastıkta yatmalısınız. Burun üzerindeki bandaja veya alçıya su değmemelidir. Alçı veya bandaj gevşerse burun şekli bozulabilir. Burun tamponu alıldıktan sonra ameliyat sonrası 1 ay dolana kadar burun içerisine krem ve sprey doktor tarafından önerildiği gibi kullanılmaktadır. Ameliyatın üzerinden 1 ay geçene kadar burun içerisine su çekip temizlemeyiniz. Bu işlem burun kanamasına ve tıkanmasına yol açar. Burun dışında olduğu gibi burun içerisinde de ödem ve şişlikte oluşabilir. Bu nedenle burun havayolu şişlikler geçtikçe 1 ay içerisinde daha da çok açılacaktır. Doktorunuzun önerdiği gibi burun masajını 1 ay dolana kadar yapmalısınız. Burun alçısı alındıktan sonra burnunuzu darbelere karşı korumalısınız. Ameliyattan en az 2 ay süre burnunuza dikkat etmelisiniz.  Gözlük kullanımı burunda çöküntü ve kemiklerde kayma yapabilir. Bu nedenle de 2 ay gözlük kullanmamalısınız. Ağır sporlar, dalış, futbol gibi tehlikeli oyunlardan da uzak durmalısınız. Ayrıca sauna ve solaryuma da en az 3 ay süre ile gitmemelisiniz. Burnun son şeklini alması için yaklaşık 6 ay veya 12 ay geçmesi gerekir.

BURUN ESTETİĞİ

                                

 

 Rhinoplasti, estetik amaçlı olarak burun şeklinin düzeltmesi için yapılan bir operasyondur. Burun estetiği için ameliyat yaşı kaçtır. Estetik burun operasyonu yaptırmak için hem ruhsal yapının olgunlaştığı ortalama yaş sınırı 18 yaş altı ile sınırlıdır. Ameliyat öncesi operasyonu yapacak doktorla nefes alma durumunu ve burun iç yapılarını değerlendirerek endoskopik bir muayene yapılmalıdır.

Ameliyat teknikleri…..

Ameliyatta burun kemikleri zarif bir şekilde kesiciler ve mikromotor ile kesilip törpülenerek şekil verilir. Kapalı teknik özelliğiyle burun dışında herhangi bir iz kalmayacaktır. Burun da nefes alma problemi septum deviasyonu denilen burun orta duvar eğriliğinden kaynaklanır. Bu problemi düzeltmek için yapılan operasyona ( septorhinoplasti ) olarak adlandırılır. Ameliyatta ihtiyaca göre hump dediğimiz burun üzerindeki çıkıntı çıkartılır. Burundaki eğrilik böylece düzeltilerek burun ucuna ve burun deliklerine şekil verilir. Burun içerisindeki kesiklere kendiliğinden eriyen ipler kullanılmaktadır. Burun dışına da özel bantlar yapıştırılır. Ayrıca buruna plastik atel yerleştirilir ve bir hafta boyunca bu şekilde burun korunmalıdır.

Ameliyat sonrası ağrı nedeniyle tampon kullanılmaz. Ameliyat genel anestezi altında yapılmaktadır. Ortalama olarak 2 saat veya 2.5 saat sürmektedir. Ameliyat sonrası ilk gün yüze soğuk su pansumanı yapılmalıdır. Hastanın bir gece hastanede kalması gerekir. Burun şeklini alması yaklaşık 3 ay ila 6 ay sürmektedir. Ameliyat sonrası burun çok iyi bir şekilde korumalıdır.